دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، تابستان 1396 
2. مدل ارزش‌گذاری خدمات الکترونیک (فناوری اطلاعات) در مؤسسات بزرگ غیرانتفاعی

صفحه 41-76

10.22054/ims.2018.8616

محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ عباس عباسی آذر؛ محمد رضا تقوا؛ کامران فیضی


6. طبقه‌بندی مشتریان بر اساس عوامل مؤثر بر تمایل به خرید آن‌ها

صفحه 157-182

10.22054/ims.2017.8623

محمدرضا تقوا؛ محمد محرابیون محمدی؛ احد زارع رواسان؛ امیر ارضی سلطان