مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آ

 • آهنگر، سارا تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه‌ای حوزه منابع انسانی استانداری تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 105-123]

ا

 • اخوان خرازیان، مریم تعیین عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه‏ های بانکداری الکترونیکی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 23-48]

 • اسد بیگی، مریم ارزیابی اثر خلق دانش برکسب مزیت رقابتی در بانک کارآفرین [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 125-142]

 • اشرفی گلشنی، حسین نقش یکپارچگی سیستم‌های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی شرکت همکاران سیستم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 83-107]

 • افسر، امیر عوامل کلیدی موفقیت زیرساختی در پیاده سازی مدیریت دانش در بانک ملت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 133-157]

 • ایمانی، عبدالمجید سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 19-39]

ب

 • بابااحمدی، سارا بابااحمدی تعیین درجه آمادگیِ پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه خلیج فارس [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 19-40]

 • بازیار، امین نقش یکپارچگی سیستم‌های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی شرکت همکاران سیستم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 83-107]

 • بخت آزمای بناب، محمد تاثیر سامانه خودکارسازی اداری بر تصمیم گیری مدیران( مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-17]

 • بهبودی، محمدرضا بررسی و تحلیل موانع به‌ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش با رویکرد روش کیفی (مورد مطالعه:هوشمند‌سازی مدارس در شهر بندرعباس) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 77-104]

 • بهبودی، محمد رضا رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 23-36]

 • بهزادی راد، فاطمه رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 23-36]

 • بهفر، سارا فراتحلیل پژوهش‏های آمادگی الکترونیک سازمان‏ها در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 1-22]

پ

 • پهلوانی قمی، معصومه نقش فناوری اطلاعات (IT) در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 75-97]

ت

 • تقوا، محمد رضا تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 1-17]

ج

 • جلالی، سید حسین ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت‌های برتر کشور [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-95]

 • جم، محمد علی تاثیر آمادگی فنی و انعطاف‌ پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی IT [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-75]

ح

 • حسینی بامکانی، سید مجتبی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 1-17]

 • حسین پور، داود سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 19-39]

 • حسن زاده، محمدصادق رابطه بین سرمایه فکری و حافظه سازمانی در صنایع دارویی استان گیلان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-59]

 • حسن زاده ثمرین، تورج رابطه بین سرمایه فکری و حافظه سازمانی در صنایع دارویی استان گیلان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-59]

خ

 • خادمی، جواد تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( در استقرار هوش رقابتی) CI ( در سازمانهای کوچک و متوسط [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 99-121]

 • خادمی، هادی تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( در استقرار هوش رقابتی) CI ( در سازمانهای کوچک و متوسط [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 99-121]

 • خسروی، مهدی تاثیر آمادگی فنی و انعطاف‌ پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی IT [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-75]

د

 • داوری، علی سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 19-39]

 • دیلمی، هما مهارت‌های موردنیاز مدیران پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 67-88]

ذ

 • ذاکری، امیر ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت‌های برتر کشور [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-95]

ر

 • ربیعی ساوجی، سوگل شناسایی و دسته‌بندی عوامل حیاتی موفقیت پروژه‌های پیاده‌ سازی سیستم‌های هوش کسب و کار در ایران [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 61-82]

 • رجب پور، ابراهیم تعیین درجه آمادگیِ پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه خلیج فارس [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 19-40]

 • رحیمیان، سمانه ارائه‏ ی مدلی از عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 37-65]

 • رضایی نیک، نفیسه مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه ‏پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 97-132]

 • رضوانی چمن زمین، موسی تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( در استقرار هوش رقابتی) CI ( در سازمانهای کوچک و متوسط [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 99-121]

 • رود ساز، حبیب فرا تحلیل موانع استقرار دولت الکترونیک در ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 1-32]

 • روشنی، سعید مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه ‏پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 97-132]

ز

 • زارع رواسان، احد شناسایی و دسته‌بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده‌سازی چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات درایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 41-71]

 • زارع رواسان، احد شناسایی و دسته‌بندی عوامل حیاتی موفقیت پروژه‌های پیاده‌ سازی سیستم‌های هوش کسب و کار در ایران [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 61-82]

 • زارع رواسان، احد مهارت‌های موردنیاز مدیران پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 67-88]

س

 • سبحانی فرد، یاسر تعیین عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه‏ های بانکداری الکترونیکی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 23-48]

ش

 • شجاعی، سید محمد حسین مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه ‏پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 97-132]

 • شریف‌زاده، فتاح شناسایی انواع شبکه‌های نوآوری و نقش آنها در حوزه‌های فناوری یک شرکت تحقیقاتی در صنعت الکترونیک [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 109-142]

 • شهریاری، غلامرضا شناسایی و دسته‌بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده‌سازی چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات درایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 41-71]

ص

 • صالحی صدقیانی، جمشید تعیین عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه‏ های بانکداری الکترونیکی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 23-48]

 • صالحی صدقیانی، جمشید تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( در استقرار هوش رقابتی) CI ( در سازمانهای کوچک و متوسط [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 99-121]

ع

 • عباس پور، جعفر فرا تحلیل موانع استقرار دولت الکترونیک در ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 1-32]

 • علی‌اصغرزاده رومیانی، حسین تاثیر سامانه خودکارسازی اداری بر تصمیم گیری مدیران( مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-17]

ف

 • فتح ا للهی فر، محمد بررسی و تحلیل موانع به‌ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش با رویکرد روش کیفی (مورد مطالعه:هوشمند‌سازی مدارس در شهر بندرعباس) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 77-104]

 • فرید، وحید رابطه بین سرمایه فکری و حافظه سازمانی در صنایع دارویی استان گیلان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-59]

 • فرهمند، وحید تعیین عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه‏ های بانکداری الکترونیکی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 23-48]

 • فلاح لاجیمی، حمید رضا تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 1-17]

ق

 • قربانی، رحیم تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه‌ای حوزه منابع انسانی استانداری تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 105-123]

 • قربانی زاده، وجه اله فراتحلیل پژوهش‏های آمادگی الکترونیک سازمان‏ها در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 1-22]

 • قربانی زاده، وجه اله فرا تحلیل موانع استقرار دولت الکترونیک در ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 1-32]

 • قربانی‌ز‌اده، وجه‌الله نقش یکپارچگی سیستم‌های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی شرکت همکاران سیستم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 83-107]

 • قوچانی خراسانی، محمدمهدی شناسایی انواع شبکه‌های نوآوری و نقش آنها در حوزه‌های فناوری یک شرکت تحقیقاتی در صنعت الکترونیک [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 109-142]

م

 • مانیان، امیر ارائه‏ ی مدلی از عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 37-65]

 • متولیان، سید علیرضا ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت‌های برتر کشور [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-95]

 • محرابیون محمدی، محمد شناسایی و دسته‌بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده‌سازی چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات درایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 41-71]

 • محمدی، محمود تاثیر آمادگی فنی و انعطاف‌ پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی IT [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-75]

 • محمدی مقدم، یوسف نقش فناوری اطلاعات (IT) در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 75-97]

 • مخصوصی، علی تاثیر آمادگی فنی و انعطاف‌ پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی IT [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-75]

 • معتضدیان، رسول نقش یکپارچگی سیستم‌های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی شرکت همکاران سیستم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 83-107]

 • معدنی، جواد نقش فناوری اطلاعات (IT) در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 75-97]

 • مهران، منا تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( در استقرار هوش رقابتی) CI ( در سازمانهای کوچک و متوسط [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 99-121]

 • موسی‏ خانی، محمد ارائه‏ ی مدلی از عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 37-65]

و

 • وحیدی، حسین ارزیابی اثر خلق دانش برکسب مزیت رقابتی در بانک کارآفرین [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 125-142]

ه

 • هوشمند، هانیه عوامل کلیدی موفقیت زیرساختی در پیاده سازی مدیریت دانش در بانک ملت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 133-157]

login