مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آ

 • آستانه، مریم طراحی مدل بازی پردازی در کسب‌وکارهای کارآفرینانه مبتنی بر وب [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 39-60]

 • آقابابائی، سارا طراحی و پیاده‌سازی سیستم پیشنهاددهنده به مدیران در خصوص قیمت‌گذاری هوشمند بر اساس ارزش مشتری با تکنیک‌های مدل‌سازی موضوعی و متن‌کاوی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 143-172]

ا

 • ایازی، سیدعلی ارزیابی قلمرو فعالیت شرکت‌های حوزه نفت و گاز بر شاخص‌های کلان آمادگی پذیرش فناوری بلاکچین [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 247-286]

 • ادیب زاده، مرضیه فرا تحلیل مطالعات خرید آنلاین؛ بررسی و ترکیب نتایج تحقیقات انجام‌شده در زمینه خرید آنلاین [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 101-142]

 • اسلامی، محمد طراحی چارچوب بومی سنجش بلوغ مدیریت دانش [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 129-154]

 • افشار کاظمی، محمدعلی سناریوهایی برای کنترل و پایش هوشمند وسایل نقلیه با استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 303-344]

 • امیری، مقصود توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 209-243]

ب

 • بیات ترک، امیر ارائه مدل پویای توسعه محصول جدید در حوزه فناوری‌های مالی نظارتی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 173-216]

 • بازرگانی، زینب تأثیر رقابت در بازار محصول و چرخه عمر بر استراتژی کسب و کار شرکت‌ها با تاکید بر شرکت‌های جدید [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 157-182]

 • بختیاری بستاکی، ثریا مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر فریب ادراک شده تبلیغات در شبکه های اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 273-302]

 • برادران، محمد سناریوهایی برای کنترل و پایش هوشمند وسایل نقلیه با استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 303-344]

 • بقالی‌نژاد شوشتری، محمدحسن طراحی مدل هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد داده‌-بنیاد [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 247-272]

ت

 • ترکستانی، محمدصالح طراحی مدل جامع کاربردپذیری وب‌سایت بانکداری اینترنتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 113-157]

 • تقی پوریان، محمد جواد توسعه مدل بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای برخط با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 1-37]

 • تقوی، زهرا پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از چارچوب فناوری- سازمان- محیط در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 63-94]

 • تقوا، محمدرضا ارتباط میان حاکمیت پروژه و حاکمیت فناوری اطلاعات و اثر آن بر عملکرد پروژه [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 5-38]

 • تقوی فرد، محمدتقی مدلی برای بخش‌بندی یادگیرندگان و بهبود عملکرد آموزشی با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 5-38]

 • تقوی فرد، محمدتقی کاربرد نظریه توانش در طراحی خدمات بانکداری کانال‌های ترکیبی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 61-100]

 • تقوی فرد، محمدتقی ارتباط میان حاکمیت پروژه و حاکمیت فناوری اطلاعات و اثر آن بر عملکرد پروژه [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 5-38]

 • تمجید یامچلو، علیرضا تحلیل عملکرد و بهبود فرایندهای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد فرایندکاوی: مطالعه موردی فرایندهای ارائه تسهیلات بانک صنعت و معدن [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 37-71]

 • توکلی زانیانی، مریم مدل برنامه‌ریزی ریاضی فرایندکاوی در مسئله کشف گراف وابستگی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 217-246]

ث

 • ثانوی فرد، رسول مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر فریب ادراک شده تبلیغات در شبکه های اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 273-302]

 • ثقفی، فاطمه طراحی چارچوب بومی سنجش بلوغ مدیریت دانش [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 129-154]

ج

 • جامی پور، مونا شناسایی عوامل مؤثر بر هم‌راستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمان‌ها [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 287-322]

 • جعفری، ترانوش توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 209-243]

 • جعفری، سید محمدباقر شناسایی عوامل مؤثر بر هم‌راستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمان‌ها [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 287-322]

 • جلالی بیدگلی، امیر هم‌افزایی کاربران در شبکه علمی اجتماعی کوثرنت با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر گراف [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 187-216]

 • جنیدی جعفری، مهدی ارتباط میان حاکمیت پروژه و حاکمیت فناوری اطلاعات و اثر آن بر عملکرد پروژه [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 5-38]

ح

 • حاجی حیدری، نسترن طراحی و پیاده‌سازی سیستم پیشنهاددهنده به مدیران در خصوص قیمت‌گذاری هوشمند بر اساس ارزش مشتری با تکنیک‌های مدل‌سازی موضوعی و متن‌کاوی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 143-172]

 • حسین زاده، مهناز شناسایی عوامل مؤثر بر هم‌راستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمان‌ها [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 287-322]

 • حسین‌زاده شهری، معصومه طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 137-166]

 • حقیقت منفرد، جلال ارائه مدل پویای توسعه محصول جدید در حوزه فناوری‌های مالی نظارتی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 173-216]

 • حقیقت منفرد، جلال تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 95-136]

 • حقیقت منفرد، جلال توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط با استفاده از توسعه‌کارآفرینی دیجیتال [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 99-128]

 • حقیقی نسب، منیژه پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از چارچوب فناوری- سازمان- محیط در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 63-94]

 • حکاکی، امیر رویکردی ترکیبی از FMEA و تئوری خاکستری برای رتبه بندی ابعاد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 191-214]

 • حمیدی زاده، علی مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر فریب ادراک شده تبلیغات در شبکه های اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 273-302]

 • حنفی زاده، پیام کاربرد نظریه توانش در طراحی خدمات بانکداری کانال‌های ترکیبی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 61-100]

 • حورعلی، منصوره طراحی چارچوب بومی سنجش بلوغ مدیریت دانش [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 129-154]

خ

 • ختن لو، حسن یک رویکرد جدید برای شناسایی سرقت ادبی با استفاده ازآتوماتای یادگیرسلولی و برچسب گذاری نقش معنایی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 183-209]

 • خداداد حسینی، سید حمید طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 137-166]

 • خوشخوی نیلاش، احسان الله تحلیل عملکرد و بهبود فرایندهای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد فرایندکاوی: مطالعه موردی فرایندهای ارائه تسهیلات بانک صنعت و معدن [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 37-71]

د

 • درستکار احمدی، ناهید ارزیابی فناوری‌های خودکاربری بر مبنای شاخص‌های استفاده مستمر مشتریان از خدمات صنعت بانکداری الکترونیکی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 167-190]

 • دهدشتی شاهرخ، زهره کاربرد نظریه توانش در طراحی خدمات بانکداری کانال‌های ترکیبی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 61-100]

ر

 • راد، رویا تحلیل عملکرد و بهبود فرایندهای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد فرایندکاوی: مطالعه موردی فرایندهای ارائه تسهیلات بانک صنعت و معدن [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 37-71]

 • رحیمی، فاطمه تحلیل الگوی رفتاری مشتریان شعب به روش خوشه بندی و دسته بندی با استفاده از روش RFM (مطالعه موردی-رستوران زنجیره ای) [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 189-209]

 • رحیمی، فرج الله طراحی مدل هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد داده‌-بنیاد [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 247-272]

 • رستمی، وهاب تأثیر رقابت در بازار محصول و چرخه عمر بر استراتژی کسب و کار شرکت‌ها با تاکید بر شرکت‌های جدید [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 157-182]

 • رضائی، لیلا تأثیر رقابت در بازار محصول و چرخه عمر بر استراتژی کسب و کار شرکت‌ها با تاکید بر شرکت‌های جدید [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 157-182]

 • رضوی حاجی آقا، سید حسین توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 209-243]

 • رئیسی وانانی، ایمان توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 209-243]

 • رئیسی وانانی، ایمان مدلی برای بخش‌بندی یادگیرندگان و بهبود عملکرد آموزشی با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 5-38]

 • رئیسی وانانی، سینا مدلی برای بخش‌بندی یادگیرندگان و بهبود عملکرد آموزشی با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 5-38]

ز

 • زارعی، عظیم تبیین علل نارضایتی مشتریان مبتنی بر تحلیل متن‌کاوی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 5-34]

 • زمانی فریزهندی، منوچهر کاربرد نظریه توانش در طراحی خدمات بانکداری کانال‌های ترکیبی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 61-100]

 • زندی نسب، مصطفی پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاین [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 155-186]

س

 • سبط، محمد وحید تحلیل الگوی رفتاری مشتریان شعب به روش خوشه بندی و دسته بندی با استفاده از روش RFM (مطالعه موردی-رستوران زنجیره ای) [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 189-209]

 • سعدی، محمدرضا تأثیر مزایای زیبایی‌شناسی و نمادین برند بر تعهد به برند با میانجی‌گری تعلق به برند در بین مصرف‌کنندگان برند اپل [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 39-62]

 • سلطانی نژاد، مهدی الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 71-113]

 • سلیمانی، اقدس شناسایی عوامل مؤثر بر هم‌راستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمان‌ها [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 287-322]

ش

 • شیبانی، آزاد طراحی مدل جامع کاربردپذیری وب‌سایت بانکداری اینترنتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 113-157]

 • شیرانی، زهرا هم‌افزایی کاربران در شبکه علمی اجتماعی کوثرنت با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر گراف [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 187-216]

 • شفیعی نیک آبادی، محسن رویکردی ترکیبی از FMEA و تئوری خاکستری برای رتبه بندی ابعاد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 191-214]

 • شهریاری، مهری تبیین علل نارضایتی مشتریان مبتنی بر تحلیل متن‌کاوی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 5-34]

ص

 • صادقی، ناهید ارزیابی فناوری‌های خودکاربری بر مبنای شاخص‌های استفاده مستمر مشتریان از خدمات صنعت بانکداری الکترونیکی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 167-190]

ط

 • طاولی، رضا توسعه مدل بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای برخط با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 1-37]

 • طغرایی، محمدتقی طراحی مدل بازی پردازی در کسب‌وکارهای کارآفرینانه مبتنی بر وب [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 39-60]

 • طلوعی اشلقی، عباس سناریوهایی برای کنترل و پایش هوشمند وسایل نقلیه با استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 303-344]

 • طلوعی اشلقی، عباس بررسی تاثیر فناوری‌های جدید و یادگیری الکترونیکی بر احساسات و حالات روحی فراگیران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 77-98]

 • طوقی، سمانه رویکردی ترکیبی از FMEA و تئوری خاکستری برای رتبه بندی ابعاد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 191-214]

ع

 • عبدالمحمد سقا، معین بانک‌ها و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی: پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوا [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 35-76]

 • عبدالوند، ندا طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 137-166]

 • علیپور، وحیده تأثیر مزایای زیبایی‌شناسی و نمادین برند بر تعهد به برند با میانجی‌گری تعلق به برند در بین مصرف‌کنندگان برند اپل [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 39-62]

 • علیرضائی، ابوتراب الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 71-113]

غ

 • غفاری، محمد پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاین [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 155-186]

 • غفاری آشتیانی، پیمان مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر فریب ادراک شده تبلیغات در شبکه های اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 273-302]

 • غلامیان، محمدرضا مدل برنامه‌ریزی ریاضی فرایندکاوی در مسئله کشف گراف وابستگی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 217-246]

 • غنبر تهرانی، نسیم تحلیل الگوی رفتاری مشتریان شعب به روش خوشه بندی و دسته بندی با استفاده از روش RFM (مطالعه موردی-رستوران زنجیره ای) [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 189-209]

ف

 • فاضلی ویسری، الهام توسعه مدل بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای برخط با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 1-37]

 • فتحی هفشجانی، کیامرث الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 71-113]

 • فرد، ملیکا توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط با استفاده از توسعه‌کارآفرینی دیجیتال [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 99-128]

 • فرمانی، مهدی پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاین [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 155-186]

ق

 • قماشچی، لیلی بررسی تاثیر فناوری‌های جدید و یادگیری الکترونیکی بر احساسات و حالات روحی فراگیران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 77-98]

 • قنبرزاده، قیدر توسعه مدل بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای برخط با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 1-37]

ک

 • کاباران زاد قدیم، محمدرضا توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط با استفاده از توسعه‌کارآفرینی دیجیتال [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 99-128]

 • کرامتی، محمد علی تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 95-136]

 • کلانتری، مجید تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 95-136]

 • کیماسی، مسعود طراحی مدل جامع کاربردپذیری وب‌سایت بانکداری اینترنتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 113-157]

 • کوشکی جهرمی، علیرضا بانک‌ها و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی: پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوا [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 35-76]

 • کولیوند، ابراهیم مزایا، ملاحظات و راهکارها تأمین امنیت گذرگاه تبادل اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 215-246]

گ

 • گلشاهی، بهنام ارزیابی فناوری‌های خودکاربری بر مبنای شاخص‌های استفاده مستمر مشتریان از خدمات صنعت بانکداری الکترونیکی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 167-190]

م

 • محمدی، فاطمه فرا تحلیل مطالعات خرید آنلاین؛ بررسی و ترکیب نتایج تحقیقات انجام‌شده در زمینه خرید آنلاین [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 101-142]

 • میرواحدی، سید سعید طراحی مدل بازی پردازی در کسب‌وکارهای کارآفرینانه مبتنی بر وب [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 39-60]

 • معتدل، محمدرضا سناریوهایی برای کنترل و پایش هوشمند وسایل نقلیه با استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 303-344]

 • معتدل، محمدرضا بررسی تاثیر فناوری‌های جدید و یادگیری الکترونیکی بر احساسات و حالات روحی فراگیران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 77-98]

 • معتمدی فرد، سروش ارائه مدل پویای توسعه محصول جدید در حوزه فناوری‌های مالی نظارتی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 173-216]

 • مهری بازقلعه، عاطفه تأثیر مزایای زیبایی‌شناسی و نمادین برند بر تعهد به برند با میانجی‌گری تعلق به برند در بین مصرف‌کنندگان برند اپل [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 39-62]

ن

 • نجفی اصفهانی، سید سجاد مزایا، ملاحظات و راهکارها تأمین امنیت گذرگاه تبادل اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 215-246]

 • نداف، مهدی طراحی مدل هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد داده‌-بنیاد [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 247-272]

 • نظری، محسن طراحی و پیاده‌سازی سیستم پیشنهاددهنده به مدیران در خصوص قیمت‌گذاری هوشمند بر اساس ارزش مشتری با تکنیک‌های مدل‌سازی موضوعی و متن‌کاوی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 143-172]

 • نیلفروشان، هادی ارزیابی قلمرو فعالیت شرکت‌های حوزه نفت و گاز بر شاخص‌های کلان آمادگی پذیرش فناوری بلاکچین [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 247-286]

و

 • وحیدی‌نیا، الهام طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 137-166]

ه

 • هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 71-113]

 • هندیجانی، رزا طراحی مدل جامع کاربردپذیری وب‌سایت بانکداری اینترنتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 113-157]

 • هندیجانی فرد، مرتضی بانک‌ها و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی: پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوا [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 35-76]

ی

 • یزدانی، حمید رضا فرا تحلیل مطالعات خرید آنلاین؛ بررسی و ترکیب نتایج تحقیقات انجام‌شده در زمینه خرید آنلاین [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 101-142]

 • یعقوبی، رضوان یک رویکرد جدید برای شناسایی سرقت ادبی با استفاده ازآتوماتای یادگیرسلولی و برچسب گذاری نقش معنایی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 183-209]

 • یعقوبی، مهدی یک رویکرد جدید برای شناسایی سرقت ادبی با استفاده ازآتوماتای یادگیرسلولی و برچسب گذاری نقش معنایی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 183-209]

 • یوسفی زنوز، رضا مزایا، ملاحظات و راهکارها تأمین امنیت گذرگاه تبادل اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 215-246]

login